Mediam Oy on menestyjäyritys 2016

10.2.2017

Mediam Oy on taloudellisen suorituskykynsä perusteella luokiteltu menestyjäyritykseksi Kauppalehti Oy:n tutkimus- ja analyysiyksikön Balance Consultingin menestyjäluokituksessa. Mediam Oy kuuluu menestyjäyrityksiin, jotka suoriutuvat toiminnassaan vertaisiaan yrityksiä paremmin.

Osaava yritysjohto ja innovatiiviset prosessit

Taloudellinen menestys on mitattu usean osa-alueen kautta. Mitattavia osa-alueita ovat yrityksen kasvu, kannattavuus, tulos, maksuvalmius, vakavaraisuus ja riskinsietokyky. Balance Consultingin analyysin mukaan taloudellisesti menestyvässä yrityksessä on osaava yritysjohto, omistautunut henkilökunta, tehokkaat ja innovatiiviset prosessit sekä kyky kuunnella asiakkaiden tarpeita.

Kauppalehden menestyjäyritykseksi pääseminen edellyttää hyvän maksuvalmiuden sekä maksuhäiriömerkittömyyden lisäksi muutakin; mittauksessa otetaan huomioon myös menestyksen jatkuminen.

Mediamille myönnetty tunnustus kertoo, että Mediam Oy on luotettava, turvallinen sekä vastuullinen kotimainen yritys ja yhteistyön jatkuvuus on turvattu nyt ja tulevaisuudessakin.

Uusi palvelinkeskus avattu Helsingissä

10.8.2015

Uusi palvelinkeskus avattu Helsingissä. Mediam on ottanut käyttöön uuden kansainvälisen tason palvelinkeskuksen, josta tuotetaan korkean käytettävyyden suomalaisia pilvipalveluita.

Turvallisuus, luotettavuus ja energiatehokkuus ovat palvelinkeskusten keskeisiä kilpailutekijöitä. Mediamin uusi palvelinkeskus Helsingissä on alansa edelläkävijä ja sen tehtävänä on mahdollistaa asiakkaidemme palveluiden saatavuus keskeytyksettä; kaikkina vuorokaudenaikoina ja jokaisena vuoden päivänä.

Mediam laajentaa konesalikapasiteettiaan vastaamaan asiakaskysyntää ja ottaa käyttöön uuden palvelinkeskuksen Helsingissä. Uusi palvelinkeskus laajentaa Mediamin palvelinkeskustarjontaa tarjoten korkeatasoista, suomalaisten ja kansainvälisten laatuluokitusten mukaista palvelinsalitilaa kustannustehokkaasti Suomesta.

Uusi palvelinkeskus tarjoaa vakaan alustan Suomessa tuotettaville pilvipalveluille, palvelinpalveluille ja varmistuspalveluille.

Kustannustehokkuutta viimeisellä teknologialla
Kansainvälisen tason palvelinkeskus on suunniteltu energiatehokkaaksi. Palvelinkeskuksissa kuluu paljon energiaa it-laitteistojen tuottaman lämmön jäähdyttämiseen. Mediam Helsinki DC:n energiatehokas kylmä- kuumakäytäväratkaisu mahdollistaa jäähdytyksen kohdistamisen juuri sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Kun kylmät ja kuumat ilmavirrat eivät pääse sekoittumaan, saavutetaan suurempi tehotiheys ja parempi energiatehokkuus. Näin jäähdyttämiseen käytettävää energiaa säästyy.

Vikasietoinen ja valvottu
Mediamin konesalit on suunniteltu vikasietoiseksi siten, että kaikki palvelutuotannon kannalta kriittiset komponentit (Jäähdytys, sähkönsyöttö, UPS-järjestelmät) on varmistettu vähintään N+1 periaatteella. Vuorokauden ympäri valvottu palvelutuotanto huolehtii, että kaikki palvelinkeskuksen järjestelmät toimivat suunnitellulla tavalla.

Kotimaisesta palvelinkeskuksesta tuotetut palvelut ovat tietoturvatasoltaan huippuluokkaa ja tietoturva täyttää kaikki kotimaiset ja kansainväliset vaatimukset.

Lisätietoja konesalipalveluista konesalin esittelysivuilta: www.helsinkidc.fi

Mediamille jälleen AAA-luottoluokitus

17.12.2014
Mediamille on myönnetty jälleen pohjoismaisen luottoluokittajan Bisnode Oy:n rating-mallin korkeimman kategorian AAA luottoluokitus. Bisnode Oy:n seitsenportaisen rating-luokituksen (C-AAA) lähtökohtana on yrityksen toimintaa, taustaa, taloutta sekä maksutapaa koskeva informaation kerääminen ja analysointi. Rating-luokitus kuvaa yrityksen kykyä selviytyä liiketoimintaan liittyvistä velvoitteista.

Rating-luokituksen mukaan Mediam Oy:llä on erinomaiset taloudelliset tunnusluvut, ei maksuhäiriöitä sekä positiivinen yritystausta.

Ainoastaan 2,57 % Bisnode Oy:n luottoluokituksen piiriin kuuluville yrityksille oli myönnetty AAA-tason luottoluokitus alkuvuodesta 2014.

Mediamille myönnetty luokitus kertoo, että Mediam Oy on luotettava, turvallinen sekä vastuullinen kotimainen yritys ja yhteistyön jatkuvuus on turvattu nyt ja tulevaisuudessakin.

 

Vahvaa tunnistamista pilvipalveluihin ja hybridiratkaisuihin

5.3.2014

Mediam tuo markkinoille vahvan tunnistamisen ratkaisun pilvipalveluihin, perinteisiin ratkaisuihin ja hybridiratkaisuihin. Lue lisää