Korkean käytettävyyden ratkaisut

Mediam tuottaa korkean käytettävyyden suunnittelu, kartoitus- ja toteutuspalveluita tarjomiensa valmiiden korkean käytettävyyden alustojen lisänä.
Korkean käytettävyyden ratkaisujen avulla varmistetaan kriittisten asiakasympäristöjen toiminta kaikkien osa-alueiden osalta.

Palvelun käyttökohteita:
-Korkean käytettävyyden suunnittelu- ja toteutus
-Maantieteellinen hajauttaminen osana korkean käytettävyyden palveluita

Kohdealueet:
-Palvelinjärjestelmien suunnittelu
-Kuormantasaus (load-balancing)
-Www-palvelut
-Tietokannat

Kuormitustestaus

Hetkelliset kuormituspiikit yrityksen käytössä olevissa palveluissa voivat aiheuttaa merkittäviä ongelmia yrityksen kiriittisten järjestelmien toiminnassa vaikuttaen siten negatiivisesti yrityksen liiketoimintaan. Vastaavasti julkaisemattomissa palveluissa on tärkeää varmistua palvelun teknisestä palvelukyvystä, eli kuinka suurta käyttäjämäärää palvelu pystyy palvelemaan riittävän nopealla vaste-ajalla.

Kuormitustestauspalvelun avulla mittaamme palvelun suorituskykyä simuloimalla käyttäjien aikaansaamaan kuormitusta palvelussa.
Kuormitustestausraportin avulla palvelun toimintaa voidaan kehittää ja kapasiteettia voidaan mitoittaa oikealla tavalla, jolloin palvelualusta on kaikilta osin optimoitu vastaamaan tavoitetilaa.
Testauspalvelu tuo esiin palvelun tekniset pullonkaulat, jotka tulisivat muuten esiin tuotannon käynnistyessä tai viimeistään erikoistilanteissa.

Kohdealueet:
-www-palvelut
-Verkkopalvelut
-Muut kokonaisjärjestelmät

Ominaisuudet ja edut:
-Kuormitustestaus räätälöidään asiakaskohtaisesti
Katselmointi

Tietoturvan katselmointi tuottaa käsityksen ympäristöjen ja sovellusten vallitsevasta tietoturvatilanteesta ja nostavat esiin mahdolliset piilevät kehitystarpeet.
Katselmoinnin tuloksena syntyy raportti, joka sisältää järjestelmästä tunnistetut haavoittuvuudet ja ehdotuksen näiden korjaamiseksi.
Asiantuntijamme auttavat korjaustoimenpiteiden suunnittelussa, läpiviennissä ja verifioinnissa.

Yleisiä tietoturvan katselmoinnin kohteita:

-Sovellukset (www-käyttöiset julkaisujärjestelmät, portaalit, verkkokaupat, extranet)
-Palvelimet
-Työasemat, mobiilisti käytettävät laitteet
-Sisäinen ja julkinen verkko
-Verkkolaitteet