Data Protection

Mediamin Data Protection -ratkaisuilla tallennetaan yrityksen liiketoiminnalle kriittistä dataa suojaamalla se odottamattomien tilanteiden varalle.

Asiakkaan käyttämä tallennusmedia voi vikaantua, tietoa voi tuhoutua ohjelmistovirheen seurauksena tai tiedostoja voi kadota inhimillisen erehdyksen tai tapahtumien seurauksena.

Mediamin palveluilla yritys suojautuu tietojen katoamiselta, optimoi palautusnopeuden mahdollisissa ongelmatilanteissa sekä samalla minimoi investoinnit ja jatkuvat kustannukset.
Asiakkaan liiketoimintakriittinen tieto varmistetaan turvallisessa ympäristössä jatkuvuuden takaamiseksi.

Palvelulla saavutettavat edut:

-Mahdollistavat jatkuvan varmistuksen
-Mahdollistavat konesalien väliset datan replikoinnit
-Palvelut toteutetaan asiakkaan Recovery Point Objective ja Recovery Time Objective -vaatimuksen mukaisesti