Valvontapalvelut

Mediamin valvontapalvelu valvoo asiakasjärjestelmää ja kerää tietoa kohdejärjestelmän tilasta ympäri vuorokauden.

Valvontapalvelun avulla ennakoidaan poikkeustilanteita ja reagoidaan nopeasti havaittuihin poikkeamiin.

Valvontapalvelu sisältää käyttöjärjestelmän ja laitetason mittareita, joilla seurataan palvelun toimintaa sekä kapasiteetin ja suorituskyvyn toteutuminen. Reaaliaikainen näkymä yhdistettynä takautuvaan raportointiin vahvistaa palvelutasoa, saatavuutta ja käytettävyyttä.

Palvelulla saavutettavat edut:

-Jatkuva tiedonkeruu järjestelmän tilasta
-Valvonta voidaan kattaa myös sovellustasolle
-Räätälöitävä kattavuus ja toimintamalli
-Nopea reagointi mahdollisissa vikatilanteissa
-Asiakasportaali
-Reaaliaikainen näkymä ja tiedon keruu takautuvasti
-Kiinteät kustannukset